izmedju ostaloga, nastaje i slabljenjem slušnog živca. Ono može biti prouzročeno starošću, propuhom, prevelikom bukom, povišenim krvnim tlakom, ili nasljedno. Bolest se iskazuje skoro trajnim šumovima u ušima i laganjim smanjenjem iskoristivosti uha.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 30 - 60 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja