U anatomiji, želudac je organ koji služi za probavu hrane. Kod većine životinja, glavni zadatak želuca jest razgrađivanje većih molekula masti na manje kako bi lakše ušle u tanko crijevo. Kod ljudi želudac je nalik na vrećicu u probavnom sustavu. Želudac stvara želučane tekućine kojima razgrađuje hranu i pretvara ju u kašastu smjesu. Želučani sokovi su enzim pepsin, klorovodična kiselina (HCl) i sluz. Enzim pepsin (kojeg luče želučane glavne stanice) služi za degradaciju bjelančevina u peptide, klorovodična kiselina razgrađuje masti, a želučana sluz ju razrijeđuje kako ne bi oštetila stijenku želuca.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 22 - 30 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja