(lat. vertigo) je subjektivni osjećaj da se čovjek sam okreće (subjektni vertigo) ili da se predmeti vrte oko njega (objektni vertigo). Vrtoglavica je u stvarnosti samo simptom koji upućuje na poremećaj funkcioniranja centra za ravnotežu. Može biti praćena teturanjem ili rušenjem zahvaćene osobe, kao i pojavom nevoljnih trzaja očiju (nistagmusom). Često dolazi u sklopu kinetoza (bolesti kretanja).

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 15 - 30 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja