je iritacija kože koja izaziva češanje. Svrbež je čest problem i može biti lokaliziran na pojedinim dijelovima tijela ili generaliziran šireći se preko cijelog tijela ili nekoliko različitih dijelova tijela. Medicinski termin za svrbež je pruritus.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 15 - 30 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja