ili bolesti srca su naziv za sve bolesti i medicinske poremećaje rada srca. Neke od srčanih bolesti su urođene (tzv. srčane mane), i nazivaju se kongenitalnim. Ostale se naknadno razvijaju kod čovjeka i najčešće su posljedica životnog stila.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 30 - 60 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja