Potreba za seksualnim odnosom nalazi se visoko na ljestvici potreba ljudskog organizma, neki ju stavljaju odmah iza primarnih potreba (poslije potrebe za hranom, pićem i defekacijom).

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 30 - 60 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja