Kada je u krvi smanjen broj eritrocita ili sadržaj hemoglobina , odnosno oboje govorimo o slabokrvnosti. Uzroci slabokrvnosti mogu biti različiti, a najčešći je nedostatak željeza.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 30 - 60 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja