Mnogi bolovi se često nazivaju "reumom".  Dok god ne budu osobno pogođeni, samo mali broj ljudi zna da se iza tog  naziva kriju različita oboljenja. Kukovi, noge, koljena, ruke... nema dijela  sistema čovjeka otpornog na reumatske bolesti. Reuma označava skupinu različitih tegoba od kojih pati 10% stanovništva, a svima je zajednička bol i ograničenje pokreta u zahvaćenom dijelu (zglobu, dijelu kičme, ruke ili noge). Reumatizam je naziv za različite bolesti i tegobe u organima za kretanje (kostima, zglobovima, mišićima). Riječ "reuma" potječe iz grčkog, a znači "strujanje".

Karakteristična bol u zglobovima i ograničena pokreljivost zajednički su simptomi svim reumatskim bolestima.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 30 - 60 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja