u stvari nije bolest, nego simptom bolesti ili smetnje u tijelu. Najčešće se radi o infekciji probavnog trakta, koja je najčešća infekcijska bolest. U najvećem broju slučajeva je proljev neopasan i nestane sam nakon nekoliko dana. Djeci i starijim ili bolesnim osobama proljev može, kroz masovno gubljenje tekućine i elektrolita (soli), nanijeti teške smetnje u organizmu. Godišnje na svijetu umire oko dva miliona djece od posljedica proljeva, najviše u zemljama u razvoju.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 15 - 30 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja