je doživljaj pojedinca da ima san slabe kvalitete koji uključuje jedan ili više sljedećih problema:

-Teškoće pri usnivanju
-Često buđenje tijekom noći sa teškoćama ponovnog usnivanja
-Buđenje prerano ujutro
-Spavanje nakon kojeg se osoba ne osjeća odmorno

Nesanica može biti klasificirana kao prolazna (kratkoročna), povremena (javlja se ponekad) i kronična (konstantna). Nesanica koja traje od jedne noći do nekoliko tjedana, je prolazna. Ako se epizode prolazne nesanice pojavljuju sa vremena na vrijeme, nesanica se naziva povremenom. Nesanica se smatra kroničnom ako se pojavljuje u većini noći i traje mjesec dana ili više.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 15 - 30 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja