Neredovne menstruacije nisu rijetkost, one pogađaju oko 30 %  žena u njihovim plodnim godinama. Neredovna menstruacija je bilo koja vrsta krvarenja koja nije normalna u usporedbi  sa vašim uobičajenim menstrualnim ciklusom. Ovo podrazumjeva kašnjenje ili preuranjenu menstruaciju, kao i bilo kakvo krvarenje između dva ciklusa. Može se javiti kao naročito obilno (menorrhagia) ili oskudno krvarenje. Mnoge žene doživljavaju neredovan menzis kao izostanak mentruacije, neprekidno krvarenje ili menstruacije koje se javljaju dva puta u jednom ciklusu.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 30 - 60 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja