Mokraćni mjehur (lat. vesica urinaria) šupalj je mišićni organ koji pripada mokraćnom sustavu, a služi kao spremnik za mokraću (urin) koja se izlučuje iz bubrega. Mokraća iz bubrega dolazi u mjehur mokraćovodima (lat. ureter), a iz njega je odvodi mokraćna cijev (lat. urethra). Volumen mokraće koji mokraćni mjehur može primiti je 200-400 mL, a može se i povećati na 700 mL.

Na mokraćnom mjehuru razlikujemo: vrh, bazu i srednji dio mokraćnog mjehura. Mokraćni mjehur se nalazi u maloj zdjelici.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 15 - 30 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja