pojavljuje se najčešće u malokrvnih i slabunjavih Ijudi jer im je neuro-vegetativni sistem slabo otporan. Osnovni uzroci ovoj bolesti su preveliki duševni napor, bljedobolja, pretjerano spolno iživljavanje, oporavak poslije teških bolesti i sl.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 30 - 45 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja