Lojna cista je vrećica ispunjena tekućinom koja se stvara u koži. Uzrok pojavljivanju lojnih cisti nije poznat. Cista je ispunjena gustom bijelom tekućinom koja se polako nakuplja tako da cista polako raste kroz mnogo godina.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 30 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja