Struma podrazumijeva sve oblike povećanja štitnjače, bez obzira na uzrok i terapijske postupke koji su različiti u raznim oblicima strume. U ovom članku govorimo o obliku netoksičnog (bez povećanja vrijednosti hormona štitnjače) i dobroćudnog (benignog) uvećanja štitnjače.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: ne definirano
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja