Poremećaj i oštećenje mozga... Epilepsija je poremećaj funkcije mozga, a predstavlja naglo pražnjenje velikog broja neurona u mozgu što dovodi do epileptičnih napada. Spada među česta oboljenja neurologiji. Na 1000 stanovnika oboli od 3 do 5 pacijenata.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: napadi prestanu nakon tjedan dana, ali se liječi i do godinu dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja