su vrećice ili džepići ispunjeni tekućinom koje nalazimo u jajniku ili na njegovoj površini. Jajnici su parni organi veličine i oblika badema koji su smješteni s obje strane maternice. Jajne stanice se razvijaju i sazrijevaju u jajnicima koji ih tijekom reproduktivne dobi žene oslobađaju u mjesečnim ciklusima. Kod mnogih se žena u nekom razdoblju tijekom života pojave ciste na jajnicima. Većina cista na jajnicima ne stvara nikakve probleme i nisu opasne te većina njih nestane bez liječenja nakon nekoliko mjeseci.

Međutim, ciste na jajnicima, naročito one koje su puknule, ponekad mogu uzrokovati teške simptome.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 45 - 60 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja