Akutni bronhitis ima dva uzoka. Prvi uzrok je infektivni, jer je se često javlja kao komplikacije pri influenci. Virusi su češći uzročnici akutnog bronhitisa od bakterija, iako i bakterije često mogu izazvati akutni bronhitis. Drugi uzrok akutnog bronhitisa je kemijsko-fizikalni. Brojne štetne tvari iz zraka, ispušni plinovi, dim cigarete i industrijski dimovi mogu izazvati akutni bronhitis. Prašina, vlaga, velike hladnoće i velike vrućine, te infekcije dišnih putova, koje nisu na vrijeme liječene, su još neki od uzročnika akutnog bronhitisa.

img_divider

Liječimo ovu bolest za: 30 - 45 dana
Svaki čovjek je poseban tako da mogu biti manja odstupanja